Torsdag 18. september i fjor fikk to pasienter i tenårene feil dose med cellegiftmedisinen Methotrexat ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Pasientene skulle ha en dose på 12 milligram, men fikk 240 milligram.

Både farmasøyten som forberedte medisinene, og Sykehusapotek Nord får kritikk fra Helsetilsynet, melder NRK.

— Dosene som er gitt, er langt over dødelig dose. Det var en katastrofesituasjon. Vi hadde full alarm og satte umiddelbart i gang tiltak, sa Fagansvarlig for barnekreft på UNN, overlege Tore Stokland, til NRK da saken ble kjent.

I denne saken gjorde farmasøyten klar to doser fra hetteglass med styrke 100 milligram per milliliter, i stedet for 5 milligram, dagen før medisinen skulle settes.

« ... Vi har kommet til en konklusjon om at produksjonen av sprøytene ikke var faglig forsvarlig, og at farmasøyten sin håndtering av produksjonen var i strid med kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven paragraf 4. Vi har imidlertid ikke funnet grunnlag for å gi farmasøyten en administrativ reaksjon,» skriver Statens helsetilsyn i sin rapport.

Espen Mælen Hauge, direktør ved Sykehusapotek Nord, sier slike feil ikke skal gjenta seg:

— Rutinene våre er betydelig endret etter hendelsen, sier Hauge til NRK.