• (1/10)
    FAMILIESTUND: Ofte var Ole Didrik Lærum på tenestereiser i Iran, stundom var familien samla, her med kona Sigrid, dottera Ingeborg og sonen Harald. Men eldsteguten Birger var veldig langt unna, på Voss. FOTO: PRIVAT

Utan ingeniøren frå Voss ville 2. verdskrig sett annleis ut

Ole Didrik Lærum levde blant prinsar og sjeikar. Under 2. verdskrig gjorde han ein avgjerande innsats for å halde Hitlers armear unna Moskva og Stalingrad. No er det eventyrlege livet blitt bok.