• I RETTEN: Prosedyrer i ankesaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen. Aktoratet avsluttet sin prosedyre og forsvaret startet på sin i Borgarting lagmannsrett. (F.v.) Advokat John Christian Elden, aktor Lars Erik Alfheim, Spesialenhetens Guro Glærum Kleppe og Jan Egil Presthus. FOTO: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Elden angriper Cappelens troverdighet

Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, startet med å gå rett i angrep på hasjimportør Cappelens troverdighet da han startet prosedyren i lagmannsretten.