Giske er ikke enig i at han utviste et utilbørlig press mot Telenor-styret i forbindelse med A-pressens salg av TV 2 til danske Egmont. Samtidig erkjenner han at styreleder Harald Norvik oppfattet kontakten slik.

— Vi har holdt oss til de rammer for utøvelse av statlig eierskapspolitikk som Stortinget har sluttet seg til og respektert rollefordelingen mellom eier og styre, sa Giske og fortsatte:

— Ting kunne ha vært gjort annerledes. En setning i en SMS til Telenors styreleder var upresis, og dialogen ble ikke ført i en god nok form. Det er jeg lei meg for, sa næringsministeren.

Giske la til at han har tatt kontakt med Telenor for å diskutere hvordan dialogen mellom selskapet og Næringsdepartementet kan bli bedre i fremtiden.