I perioden mars til oktober 2011 gjennomførte Mattilsynet 203 avtalte tilsyn i 164 barnehager og i 39 skolefritidsordninger (SFO) for å undersøke rutinene ved matservering og andre hygieniske forhold. Dette tilsvarer virksomheter som har knyttet til seg over 10.000 barn.

— Det overordnede inntrykket er at arbeidsrutinene ved matservering og tilknyttede aktiviteter er gode, sier prosjektleder Andreas Otlo til NTB.

Han understreker likevel at ting kan forbedres.

— Det resultatet som utpekte seg negativt var at det ved 73 prosent av tilsynene ble påpekt mangler ved håndvaskmuligheter og personaltoaletter. De fleste stedene var bevisste på hygiene, men hadde feil type vasker og lignende, sier Otlo.

Ellers fikk 46 prosent påpekt mangler innen orden, renhold og vedlikehold.

— Ved småting påpeker vi pliktene de har, og ved større mangler sender vi ut et varsel om vedtak, sier Otlo.