Uenige om hvor langt ansvaret skal gjelde

Hvor langt tilbake i tid det er aktuelt for staten å dekke ubetalte oppreisningskrav, er ennå ikke avgjort.