Staten betaler gravferden

Arne Næss får gravferd på statens bekostning, bestemte regjeringen onsdag.