Skjerpede arbeidsvilkår til sjøs

Nye regler skal hindre at dårlige arbeidsvilkår forblir et konkurransefortrinn i internasjonal skipsfart.