Vil ha obligatorisk teoriopplæring

Trygg Trafikk er skeptisk til å gjøre det dyrere å stryke på teoriprøven.