Øker støtten til Afghanistan

Norge gir 110 millioner dollar for årene 2010 til 2014.