Ulovlig Soria Moria-forslag

Deler av regjeringserklæringens forslag om tomtefeste er lovstridig. Et pålegg til statlige fond om salg til underpris bryter med loven, ifølge Justisdepartementet.