Frykter økt ventetid for kreftsyke

Hvis styret i Helse Bergen holder fast på kravet om redusert underskudd for helseforetaket, vil en av konsekvensene bli økt ventetid for kreftsyke pasienter, mener klinikksjef.