Slår ned på uetiske meklere

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) lanserer tre strakstiltak mot eiendomsmeklere som opptrer uetisk eller bryter loven.