Fire av ti er misfornøyde

Nav-brukerne klager mest på lang ventetid og at de ikke får snakke uforstyrret med saksbehandlerne. Bare seks av ti er fornøyde.