Kunststudent delte ut gratis dop på utstilling

En elev ved Statens Kunstakademi delte ut narkotika til publikum på avgangsutstillingen i Stenersenmuseet lørdag.