Rentene knekker sykehusdriften

Norske helseforetak regner med å betale over 800 millioner kroner i renter til staten og norske og banker i 2008.