MTB-ane er berga

Dei seks MTB-ane som snart er ferdigbygde, skal likevel tas i bruk av Forsvaret.