Påskefjellet like (lite) lokkende som før

Når norske medier årvisst knuser myten om at «alle» drar til fjells til påske, slår de inn vidåpne dører. Fjellpåsken har alltid vært et mindretallsfenomen, ifølge reiselivsforskere.