Den rike manns byrde

I dag samles statsledere fra hele verden for å løse matvarekrisen. Nordmenn bærer et spesielt ansvar, mener Erik Solheim.