Innvandrere er god butikk

Førstegenerasjons innvandrere betaler mer i skatt enn de koster i velferdstiltak. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.