Åpner for politisk TV-reklame

Forbudet mot politisk reklame på TV er i strid med menneskerettighetene.