Biogass blir strøm på Fantoft

Flis kan brukes til mer enn varme. Gass fra skogsflis og jordbruksavfall kan ledes gjennom en brenselcelle og bli til strøm.