17 sykehus i skvis

17 private, ideelle sykehus risikerer økonomisk krise, hvis de ikke får akutthjelp av staten før nyttår.