- Politiet får narre kriminelle

Mistenkte i straffesaker må tåle at politiet lurer dem til å begå planlagte kriminelle handlinger, mener Høyesterett.