Nordisk skatteavtale med Isle of Man

Nordiske statsborgere med skjulte kontoer i finansinstitusjoner på Isle of Man går en usikker fremtid i møte.