Ring – så kommer bussen

Antall busspassasjerer er 13-doblet på ti år. Og de som ikke har et busstopp i nærheten, kan bli hentet på døren.