Dømt for ærekrenkelse

Jusprofessor Ståle Eskeland er dømt for ærekrenkelser etter beskyldninger mot drapsofferets familie i Torgersen-saken.