Vil ha lydopptak av alle telefonsalg

Kredittilsynet krever at alle telefonsalg av spareprodukter skal tas opp på bånd. Det gjelder også sms og e-post.