Tradisjon viktigere enn penger

Seks av ti konfirmanter legger stor vekt på tradisjon når de velger å konfirmere seg. Penger er ikke det viktigste.