Nei, det er ingen sammenheng!

Øker mobilbruk faren for svulst?