Her døde datteren

Opplevde datterens død på nytt i dødsulykken.