Adopsjon fra utlandet halvert

Stadig flere venter på å få adoptere, men stadig færre adoptivbarn kommer til Norge. Noen orker ikke den lange ventetiden.