Norske Skog sliter fortsatt

Den lave etterspørselen etter avis- og magasinpapir fortsatte inn i andre kvartal.