Dobling av deprimerte studenter i Trondheim

De siste ti årene har Studentsamskipnadens psykososiale helsetjeneste i Trondheim registrert en nær dobling av antall studenter som har psykiske problemer.