Strid om småkraftverk

Mange raud-grøne stortingsrepresentantar vil halde seg for nasen og røyste for når framlegget om skjerpa skattlegging av småkraftverk blir klubba igjennom i Stortinget.