Kriminell vekst i utlendingskrim

Mens polske statsborgere var siktet i drøyt 125 norske straffesaker i 2000, var tallet i fjor over 2400.