Ikke la deg lure av bilverkstedet

Har du liten peiling på bil, har du ikke mye å stille opp med når bilmekanikeren påstår at bremsekivene må byttes.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Hva skal du gjøre når mekanikeren forteller deg at bilen din er full av feil som bør rettes nå – mens de har den inne på verkstedet? Eller når du får beskjed om at den ødelagte delen ikke går på garantien, fordi det er en slitasjedel?

Før du sier ja til reparasjon, bør du dobbeltsjekke påstandene med et annet verksted eller en annen uavhengig part, som for eksempel NAF, er rådet fra Forbrukerrådet, som bistår alle nordmenn som trenger hjelp i forbrukersaker om bil.

Norges Bilbransjeforbund (NBF) er verkstedbransjens hovedorganisasjon, og representerer om lag 1250 store og små verksteder rundt om i landet. De mener på sin side at bileiere kan stole på det de seriøse verkstedene foreslår.

De evinnelige slitasjedelene

Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF, gir teknisk hjelp til NAF-medlemmer. Ifølge ham er betegnelsen «slitasjedel» en gjenganger i disputter mellom bileier og verksted.

Garanti og reklamasjon er en av de vanligste årsakene til uenighet mellom bileiere og bilforhandlernes merkeverksteder: Hva dekkes, og hva dekkes ikke?Mange av medlemmene som tar kontakt med NAF for å få hjelp med en verkstedsak, forteller at verken verkstedet eller bilimportøren vil bekoste det medlemmene anser for å være en garanti— eller reklamasjonssak.

Det er erfaringen til Audun Bergerud, teknisk konsulent i Norges Automobil-Forbund.

- Folk forteller oss at de opplever at nesten alt kan gå under samlebetegnelsen «slitasjedel». Turboer og dynamoer som ryker etter 60.000 kjørte kilometer, skal tåle mye mer. Likevel hender det ganske ofte at vi hjelper medlemmer som får beskjed om at slike reparasjoner ikke dekkes av garantien eller reklamasjonsretten, sier han.

Det er selvsagt at et kjøretøy har mange slitasjedeler, men noen skal holde lenger enn andre. Det store spørsmålet er hvor lenge de ulike delene skal leve.

— Det finnes ikke noen liste over hvor lenge hver enkelt bildel skal vare. Til det er det for mange faktorer som spiller inn, for eksempel bilmerke, vedlikehold og bilens alder og kjørelengde. Men det er klart at jo lavere kilometerstand en bil har, desto bedre står forbrukeren i slike saker. Er det snakk om en bil som har passert for eksempel 120.000 kjørte kilometer, blir det ofte et spørsmål om faglige vurderinger og skjønn, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF.

Skriftlig avtale og dokumentasjon

Bil er det Forbrukerrådet får flest spørsmål og klager om. De aller fleste sakene handler riktignok om bilkjøp, og da oftest kjøp og salg mellom privatpersoner.

Antall bilhenvendelser til Forbrukerrådet i forbindelse med verkstedsaker har gått litt ned de to siste årene. Det tror Steinsland skyldes økt konkurranse – og dermed økt «skjerpings» – i verkstedbransjen.

- Konkurransen er blitt veldig hard. Vårt inntrykk er at bransjen derfor strekker seg langt, og ofte lenger enn det loven krever, for å tilfredsstille bileierne. God service og lojale kunder er det viktigste for alle som driver seriøst, påpeker han.

Verkstedtjenester var i fjor på 16.-plass i Forbrukerrådets henvendelsesstatistikk. Typiske verkstedtvister dreier seg om pris, feilrepareringer, feil som ikke er blitt reparert likevel, uenighet om hva som egentlig skulle gjøres, og uenighet om bilen har fått det vedlikeholdet den skulle hatt.

— Det er dyrt å reparere og få utført service på bil her til lands, men det er fortsatt store prisforskjeller i verkstedbransjen. Sjekk pris med flere verksteder først. Før jobben skal gjøres, bør du få en skriftlig avtale om hva som skal gjøres. Og når jobben er gjort, skal du be om dokumentasjon på arbeidet som er utført, tipser Ingeborg Flønes, Forbrukerrådets direktør for forbrukerservice.

Verkstedtips

 • Du må forsikre deg om at verkstedet er godkjent av Statens vegvesen.
 • Det kan være lurt å finne ut hvilke erfaringer andre har med verkstedet du vil bruke, for eksempel via bekjente eller internettsøk.
 • Sjekk pris med flere verksteder.
 • Be om skriftlig avtale på arbeidet som skal utføres, og få dokumentasjon og kvittering på utført arbeid.
 • Mener mekanikeren at mer enn avtalt bør gjøres, skal du be om å få det skriftlig per epost hvis du sier ja. Du kan også si nei, men da kan det være lurt å få det sjekket av et annet verksted eller på et NAF-senter. NAF verken reparerer eller utfører service på biler, men gjennomfører EU-kontroller og ulike biltester.
 • Hvis du havner i en tvist med et verksted, kan du få hjelp hos Forbrukerrådet. Om megling ikke fører fram der, kan forbrukeren gå til Forbrukertvistutvalget (FTU), som består av 17 medlemmer som oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år av gangen. Et vedtak i FTU er rettslig bindende, og du kan gå til namsfogden hvis motparten ikke blar opp. Meglerhjelp fra Forbrukerrådet og FTU er gratis for forbruker.
 • NAF og KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) gir juridisk og teknisk bistand til sine medlemmer. MA – Rusfri trafikk og livsstil gir juridisk bistand til medlemmer.
 • Klagenemnda for bilsaker kan løse tvister som oppstår mellom bileier og verksted. Nemnda er opprettet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) i samarbeid med NAF, KNA og MA. Den består av åtte medlemmer (en fra hver av de tre organisasjonene, tre fra bilbransjen og to jurister), som avgjør sakene på grunnlag av innsendte opplysninger. For at saken skal bli behandlet av nemnda, kreves det at man har medlemskap i NAF, KNA eller MA, samt at motparten er NBF-medlem. I tillegg er det et klagegebyr på 500 kroner.
 • Dersom du er uenig med et verksted, bør du likevel betale regningen. Du skal få pengene tilbakebetalt hvis Forbrukerrådet, FTU, Klagenemnda for bilsaker eller en norsk rett gir deg medhold eller delvis medhold.
 • For flere tips, sjekk nettsidene til NAF.

Garantireparasjoner

 • I 2010 innførte Norge nye EU-regler som gjorde det forbudt å knytte bilgarantien opp mot bruk av merkeverksteder. Konkurransetilsynet skrev i en rapport i fjor at de mener «det er viktig for forbrukerne at merkeverkstedene møter konkurranse fra uavhengige verksteder».
 • Det er Statens vegvesen som godkjenner alle verksteder i Norge. De fører også tilsyn med verkstedbransjen. I tillegg gjennomfører de aksjoner når de får tips om «bakgårdsverksteder» som driver ulovlig.
 • Det er 3521 godkjente kjøretøyverksteder i Norge. Hvor mange ulovlige det finnes, vet ingen.
 • Forbrukerrådet oppdaterte i fjor høst sin bilgarantiguide, med rangering av de ulike bilforhandlerne etter deres garantiløfter.
 • Forbrukerrådet har ellers mer informasjon om både reklamasjonsretten, våre lovbestemte klagerettigheter, og garanti, som skal gi deg noe mer enn det du allerede har krav på etter loven.
 • Spørsmål om garanti og reklamasjon havner innunder forbrukerkjøpsloven, og er noe man vanligvis tar opp med produsent eller selger. Merkeverkstedene blir imidlertid ofte et mellomledd mellom deg som forbruker og bilimportøren.
 • Feil gjort av en bilmekaniker havner innunder håndverkertjenesteloven. Dette er noe man i første omgang tar direkte opp med verkstedet.
Publisert: