Mandag kom de siste undersøkelsene rundt barns medievaner fra Medietilsynet. Her framgår det blant annet at andelen barn i alderen ett til fire år som spiller dataspill en eller flere ganger om dagen, har økt fra 5 til 16 prosent fra 2012 til 2014. Men det er særlig bruken av nettbrett som griper om seg, fordi nettbrett fungerer som en interaktiv pekebok og leketøy:

— Nettbrettet stimulerer til lek der og da, og fungerer dessuten som inspirasjon i leken ellers. Barn blir mer aktive enn om de for eksempel sitter stille og ser på TV, sier rådgiver Barbro Hardersen i Medietilsynet til NTB.

Nå ønsker hun en nyansert debatt rundt småbarns skjermbruk.

Balansegang

Tidligere har The Telegraph i Storbritannia omtalt advarsler fra det engelske lærerforbundet mot bruk av nettbrett blant de yngste. Forbundet har henvist til forskning som skal vise at enkelte småbarn ikke er i stand til å utføre enkle, fingermotoriske oppgaver som å bruke byggeklosser, fordi de er overeksponerte for nettbrettbruk. Det hevdes også at forskere har avdekket at overeksponering for skjermbasert teknologi svekker hukommelsen hos enkelte skolebarn.

Hardersen mener det handler om riktig og balansert bruk av nettbrettet:

— Har pedagogen eller foreldrene et reflektert forhold til bruken, er dette faktisk en hensiktsmessig måte både å lære og å leke på. Dette er i samsvar med utviklingen i resten av samfunnet og ikke minst det som venter barnet i skolealder.

Hun mener det ville være uheldig å møte første skoledag uten grunnleggende kjennskap til bruk av teknologien:

— For å utvikle de andre grunnleggende ferdighetene, blant annet å skrive, lese, regne og å uttrykke seg muntlig, har barnehagene mange aktiviteter, så hvorfor ikke forberede barna på den digitale også?

Unyansert

En av dem som har gått kraftigst ut mot nettbrett for småtasser, er Melanie Ekholdt Huynh, konstituert overlege i barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Grorud, Ahus. Overfor Bergens Tidende har hun betegnet nettbrettbruken som «et stort eksperiment med barns hjerner og at små barn skal ha god tid til andre bevegelser enn å sitte bak en skjerm.

Hardersen mener utspillet er unyansert:

— Det er klart det er problematisk hvis foreldre overlater barn til seg selv foran skjermer i timevis og ikke vet hva som forgår, men at dette kanskje skjer, er ikke grunn god nok til å forby nettbrett for alle små. Det handler om hvordan man bruker skjermene. Det er viktig å gjøre ting sammen med barna, og selvsagt skal de leke som vanlig også, sier hun.

Undersøkelsen viser for øvrig at de minste bruker nettbrettet mest til å se på YouTube eller NRK Super, det er altså en konkurrent til TV-skjermen og ikke til leken ellers.

Mer bevisste

Foreldrene til småbarna er blitt mye mer bevisste, skal man tro rapporten. Det er en klar økning i andelen foreldre som har begrensninger eller tydelige regler for bruken av skjermer, både innhold og tidsbruk. Dette er også noe som i mye større grad enn for to år siden er samtaleemne mellom de små barna og foreldrene.

Hardersen mener foreldre er klar over at bruk må tilpasses det enkelte barn:

— Medietilsynet har gitt råd om barn og unges mediebruk i ti år. Rådene er basert på forskning, og vi har hentet inn fakta og snakket med dem det gjelder, barn og foreldre. Vi ønsker også all mulig forskning og konstruktiv debatt velkommen, men bannlysing av en type skjermbruk blir feil.