Ved utgangen av første kvartal 2014 var det registrert 307.400 uførepensjonister i Norge. Det er en økning på 1.500 personer siden utgangen av 2013, viser tall fra Nav.

— Økningen er ventet og skyldes økt tilstrømning av personer som har gått ut makstiden på arbeidsavklaringspenger (AAP), og som fyller vilkårene for uførepensjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Selv om det ble flere uførepensjonister første kvartal i 2014, gikk andelen uføre i prosent av befolkningen ned sammenlignet med samme tid i fjor. Andelen er nå på 9,3 prosent.

— Nedgangen skyldes blant annet at det store 1946-kullet har gått over på alderspensjon. I tillegg var det lav tilstrømning av nye uføre de tre første kvartalene i fjor. I 2014 venter vi likevel vekst som følge av de mange AAP-mottakerne som har gått makstiden på AAP. Vi har nå en stor mengde slike saker som ligger til behandling, sier Lystad.

Gjennomsnittsalderen blant uførepensjonister har gradvis gått ned de siste årene. Årsaken er både en økning i uføreandelen blant unge mellom 18 og 29 år og en nedgang i uføreandelen blant de over 55 år.