SV får 6,3 prosent oppslutning i en partimåling Ipsos MMI har gjort for Dagbladet, en fremgang på 1,5 prosentpoeng fra mars.

Regjeringskollegaene i Arbeiderpartiet går frem 0,6 prosentpoeng til 31,9 prosent, mens Senterpartiet går tilbake 1,9 prosentpoeng og ligger på sperregrensen med 4,0 prosent.

Om dette hadde vært valgresultatet hadde de rødgrønne endt opp med 74 mandater i Stortinget, mot dagens 85.

Høyre går frem med 1,3 prosentpoeng til 27,9 prosent, og Frp går frem med 1,2 prosentpoeng til 18,7 prosent.

Venstre får 4,7 prosent på målingen (+0,1), KrF får 4,3 (-1,1) og Rødt får 1,0 prosent, uendret fra forrige måling.

De øvrige partiene får 1,4 prosent oppslutning, en tilbakegang med 1,6 prosentpoeng.

Høyre og Frp ville til sammen fått 80 mandater i Stortinget og ville dermed ha vært avhengige av støtte fra minst ett sentrumsparti for å vinne flertall.