— Han har justert sin oppførsel onsdag og vil sannsynligvis fortsette med det dersom han har tilgang til mediene. Derfor bør han få medieforbud, sier psykiater Thor Kvakkestad til TV 2.

Kvakkestad er redd for at det at Breivik har tilgang til mediene under rettssaken i verste fall kan føre til at han får en feilaktig dom.

— Jeg synes det er betenkelig at han skal få lov til å justere det symptombildet han viser utad. Det kan påvirke utfallet og gjøre at han får en uriktig dom. Vi ønsker å se ham som han egentlig er, sier Kvakkestad.

Kvakkestad får støtte av advokat John Christian Elden.

— Jeg tror vi er best tjent med at Breivik ikke får se hvordan mediene fremstiller ham, sier Elden til TV 2.

Breivik følger med på nyhetsdekningen av rettssaken, men kan ikke lese nettaviser, opplyser hans forsvarer Vibeke Hein Bæra.

— Han har ikke tilgang til nettmediene, men han ser nyhetene og leser avisene, sier Bæra.