Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sendte denne uken et brev til landets skoler om at departementet vil lovhjemle sterkere adgangen til å flytte mobbere fra skolene.

— I opplæringsloven gis det ikke eksplisitt svar på om og hvordan mobberen kan flyttes til en annen skole. Dette jobber vi med å tydeliggjøre i en ny lovhjemmel til våren, sier statsråden til VG.

I brevet går det fram at det av dagens lovverk kun er i særlig alvorlige tilfeller og der hensynet til andre elever tilsier det, at en elev kan flyttes til en annen skole. Saken må dessuten løftes opp på sentralt nivå i kommunen.

Ifølge Elevundersøkelsen har ikke tallet på hvor mange som blir mobbet i skolen gått ned de siste årene, noe som bekymrer Røe Isaksen. Som regel er den som mobbes, som bytter skole.