Fangsten fordelte seg på 192 tonn laks og 2 tonn sjøørret. Nedgangen på 64 tonn fra i fjor til i år er del av en nedgang som har pågått siden 2008, da det ble innført strengere regulering.

Nedgangen i år ble registrert i alle landets fylker, bortsett fra i Nord-Trøndelag og Nordland. Størst reduksjon var det i Finnmark og Møre og Romsdal. Finnmark regnes som det viktigste laksefylket. Nedgangen der var på 18 prosent, men fangsten på 98 tonn laks i fjordene utgjorde likevel 51 prosent av den totale laksefangsten i sjøen i Norge.

Mens fangsten av villaks har falt, har gjennomsnittsvekten økt fra 4,4 kilo i fjor, til 4,6 kilo i år.

SSBs statistikk inkluderer også fangst av rømt oppdrettsfisk. Disse tallene viser at det i sesongen 2012/13, det vil si fra 5. august i fjor til 28. februar i år, ble fisket 7 tonn. Oppdrettslaks utgjorde 6,9 tonn av dette, og 0,1 tonn var oppdrettet sjøørret. Fangst av rømt oppdrettsfisk falt 32 prosent fra forrige sesong.