Folk fra selskapet som har produsert sprengstoffet, er i gang med å rydde og uskadeliggjøre eksplosivene.

— Det er beregnet hvor mye som sprengstoff som ligger spredd i området, og ryddingen skal pågå til alt er fjernet, sier kommunikasjonsrådgiver Mette Horsberg i Helgeland politidistrikt.

Politiet har bedt om bistand fra bombegruppen i Oslo, og en hundeekvipasje sendes nordover for å starte søk torsdag.

Bombehund på vei

— En gruppe bestående av politi, brannvesenet og sprengstoffeksperter skal skaffe seg en oversikt over hva som har skjedd og deretter vurdere om det er trygt å åpne området for ferdsel, fortalte Horsberg før mannskapene gikk inn i området.

Inntil videre gjelder fortsatt ferdselsforbudet innenfor sikkerhetssonen, som er opprettet med en radius på 1 kilometer fra eksplosjonsstedet.

Det var tirsdag ettermiddag at en lastebil fullastet med sprengstoff gikk i lufta i Drevja i Nordland. Det oppsto brann, men den var onsdag morgen trolig slokket.

— Det er ikke lenger synlige flammer fra stedet, opplyste operasjonsleder Bjarne Askevold i Helgeland politidistrikt til NTB onsdag morgen.

Grisefjøs

Et hus som ligger et par hundre meter fra eksplosjonsstedet, ble antent av brennende nedfall fra eksplosjonen. Det var også en stund fare for at et fjøs med rundt 1.500 griser kunne bli tatt av flammene, men det ser ut til å ha gått bra.

Horsberg sier det ikke er funnet eksplosiver på vei inn mot den aktuelle gården.

— Første inntrykk da folk ankom grisefjøset, var at det sto bra til med dyrene, sier hun og legger til at politiet prioriterer å få sikret adgang til gården, slik at bonden og andre kan komme inn og ta seg av dyrene. Det er store materielle ødeleggelser på gården.

Politiet vil også prøve å legge til rette for at andre beboere kan bli ledsaget inn til husene sine.

Jordskjelv

Politiet fikk melding om brann i en lastebil fylt med flytende sprengstoff tirsdag klokken 13.15. To timer senere eksploderte det.

Bilen sto i et steinbrudd mellom Drevja og Ømmervatnet på fylkesvei 254 i Nordland da den eksploderte. Veien ble sperret, og de ansatte på anleggsområdet evakuert som følge av brannen. Totalt ble 30-40 personer evakuert.

Eksplosjonen i Mosjøen var så kraftig at den ga utslag på stasjonen for jordskjelvmålinger i Bardufoss, vel 40 mil unna.