Dette er aktørene

Dette er aktørene i det største rettsoppgjøret i Norge etter 2. verdenskrig.