• Wilhelm Kleivi ble behandlet for tarmkreft februar 2013. Året etter skulle han på kontroll, men fikk beskjed at det ikke var kapasitet før etter seks måneder. Han måtte mase seg til tidligere time. Kreften er fremdeles borte, og han reiser stadig til Telemark og småbruket sitt. FOTO: Stein J Bjørge

Inntil 100 ukers ventetid for tarmundersøkelse

Pasientene risikerer dårligere prognose. - Uakseptabelt, mener Kreftforeningen. Wilhelm Kleivi (74) måtte mase seg til time flere måneder etter at han skulle vært til kreftkontroll.