- Jenten opplever at det verste er over

Bistandsadvokaten til jenten mener troverdigheten til Øygard er svekket.