Med rekordhøye utgifter burde det vært sterkere satsing på trygghet og helse, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen.

— Statsbudsjettet er rekordstort, men regjeringen evner ikke å prioritere de viktigste utfordringene innen helse og trygghet. Regjeringen prioriterer fortsatt å spare penger i utlandet fremfor å investere i Norge, sier han.

— Det er illustrerende for budsjettet at bistandsbudsjettet økes mer enn rammene til sykehusene, påpeker Solvik-Olsen.

Han mener det er rom for store effektiviseringstiltak som vil frigjøre ressurser til eldreomsorg, helse, skole, sikkerhet og samferdsel.

— Regjeringen skryter av satsingen på samferdsel, men inviterer til fest på gjestenes regning. Det burde være unødvendig å øke skattenivået for å finne penger til økt veisatsing, sier han, og peker på oljefondet.