Driftsselskapet Utøya AS har levert regnskapstall for 2012. Tallene viser at selskapet har en negativ egenkapital på 939.000 kroner, melder NA24.

Fram til terrorangrepet 22. juli 2011 var Utøya mest kjent for AUFs årlige sommerleir. Øya ble gitt i gave til ungdomsorganisasjonen på begynnelsen av 50-tallet.

Så langt har AUF garantert for alle økonomiske forpliktelser fram til 1. januar 2014.

— Utøya AS har av naturlige årsaker ikke hatt nevneverdige inntekter i 2012. Det har likevel påløpt faste kostnader blant annet til lønn, forsikringer, strøm og revisjon. Som eneste eier av driftsselskapet og eiendommen Utøya, garanterer AUF for disse forpliktelsene fram til 1. januar. Vi er i disse dager i prosess med å etablere en mer varig løsning. Dette er helt udramatisk, sier styreleder Jan Christian Vestre i Utøya AS.

Utøya AS hadde i 2012 driftsinntekter på nesten 108.000 kroner, mot 1,2 millioner kroner året før.

I september i fjor la AUF-leder Eskil Pedersen fram planene for Nye Utøya, til en prislapp på 60 millioner kroner. Det ble antydet at rivingsarbeidet kunne starte samme høst. Hele prosjektet kunne stå ferdig i 2014, men pårørende og etterlatte etter 22. juli syntes blant annet at prosessen gikk for fort.

Utøya-fondet har mottatt eller fått tilsagn om rundt 40 millioner kroner.

— Vi er svært takknemlige for alle bidrag og kan garantere at hver krone vil bli benyttet til formålet, sier Jan Christian Vestre.