Nordmenn flest tror heller ikke at havnivået vil stige som følge av at polene smelter - stikk i strid med konklusjonene til et nesten samlet forskningsmiljø, skriver Aftenposten. Det viser TNS Gallups Klimabarometer for 2013.

Kvinner, personer med høyere utdanning, samt SV— og Venstre-velgerne bekymrer seg mest for klimaendringene.

Kun 17 prosent er uenige i at klimaendringer er menneskeskapte. Denne gruppen har vært temmelig stabil siden 2009. Ni av ti Venstre- og SV-velgere slutter opp om at klimaendringene er menneskeskapte, men bare 41 prosent av Frps velgere er enig i dette. 60 prosent av Høyres velgere mener at klimaendringene er menneskeskapte.

På spørsmål om hvordan konsekvensene av klimaendringer vil bli for Norge, mener flest, 46 prosent, at de vil være både positive og negative. Én av fem mener de stort sett blir negative.

Klimabarometeret er tatt opp før flommen på Østlandet i mai.

— Om undersøkelsen var blitt gjennomført etter flommen, kan det godt være at man hadde sett et annet resultat, sier NTNU-professor Haakon Lein, som har ledet et prosjekt som har kartlagt norske kommuners sårbarhet overfor klimaendringer.

Han tror klimatrusselen oppfattes av nordmenn som diffus, og noe som ikke angår den enkelte direkte.

—  Nordmenn er nok bekymret for klimaendringer, men det er ikke det man bekymrer seg mest for. For mange er dette en trussel som er litt diffus, noe som ligger langt fram i tid, sier Lein. (©NTB)